KKVK _ BAŞVURU YÖNERGESİ

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yaz ılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

 
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru

[Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması]

Konya 1.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

1.Organize Sanayi Bölgesi İstikamet Cad No 37 42060 Selçuklu / Konya

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi ” Yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla Başvuru Konya 1.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

1.Organize Sanayi Bölgesi İstikamet Cad No 37 42060 Selçuklu / Konya

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yaz ılacaktır.
Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru

[Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]

kkvk@kosb.org.tr

bilgi@kosb.org.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği di ğer yöntemler duyurulduktan sonra bu belge üzerinde bulunan yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Kurumumuzca duyurulacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde (e-posta gönderimleri için gönderimden 5 gün için ulaştığını kabul etmektesiniz ) yanıtlandırılacaktır.

Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Konya 1.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Adres: 1.Organize Sanayi Bölgesi İstikamet Cad No 37 42060
Selçuklu / Konya
Telefon:
E-Mail:
kkvk@kosb.org.tr

bilgi@kosb.org.tr

 

Konya 1.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Şirket Ünvanı
Konya 1.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Ticaret Sicil No
Vergi Dairesi
Yer Sağlayıcı
Kosb
Sorumlu Kişi
Ali CEYLAN
Mersis No
Vergi No
Kep Adresi

bilgi@kosb.org.tr