Bilgi Bankası

 

 

4562 SAYILI OSB KANUNU

İLGİLİ KANUNLAR 

 

213 VERGİ USUL KANUNU
394 SAYILI HAFTA TATİLİ KANUNU
5346 SAYILI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUNU
492 HARÇLAR KANUNU
1319 EMLAK VERGİSİ KANUNU
2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
2872 ÇEVRE KANUNU
2981 İMAR ve GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER…
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU
6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU
3065 KDV KANUNU
3093 TRT KURUMU GELİRLERİ KANUNU
3624 KOSGEB KANUNU
4264 TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERİN GELİR,KURUMLAR ve GEÇİCİ VERGİLERİNİN TERKİNİ…
4369 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU ve KDV KANUNU
4562 SAYILI OSB KANUNU
4646 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU
4691 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
4706 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KDV KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK.KANUN
4737 ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU
5084 YATIRIMLARIN ve İSTİHDAMIN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUN
5174 TOBB KANUNU
5216 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
5217 ÖZEL GELİR ve ÖZEL ÖDENEKLERİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
5237 TCK KANUNU ÇEVRE İMAR KİRLİLİĞİ
5302 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU
5393 BELEDİYE KANUNU
5520 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
5580 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
6223 BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
6361 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG ve FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU
6446 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
6948 SANAYİ SİCİLİ KANUNU

OSB Uygulama Yönetmeliği

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

 

İLGİLİ YONETMELİKLER

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ
TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
KOSGEB DESTEKLEYİCİLER YÖNETMELİĞİ
KOSGEB KOBİ KREDİ FAİZ DESTEĞİ YÖNETMELİĞİ
İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK PİYASASI DAĞITIM YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ELEKTRİK PİYASASINDA YENİLENEBİLİR ENERJİKAYNAK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK)
ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
ENERJİ KAYNAKLARININ ve ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ
SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ
AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK
BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
ÇEVRE İZİN ve LİSANS YÖNETMELİĞİ
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ ve YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ
HAZİNEYE, KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARA, BELEDİYELERE VEYA İL ÖZEL İDARELERİNE AİT ARAZİ VEYA ARSALARIN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE TAMAMEN VEYA KISMEN…
PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
SIĞINAK YÖNETMELİĞİ
SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ
ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
TEHLİKELİ MADDELERİN SU ve ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YATIRIM ALANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

 

YARGI KARARLARI