Suriye Vatandaşlarına Çalışma İzni Hakkında

Bilindiği üzere, ülkemizde Suriye vatandaşlarına geçici koruma sağlanmıştır. Ancak geçici koruma altındaki yabancılara kendiliğinden çalışma izni verilmemektedir. Geçici Koruma sağlanan yabancı çalışma izni veya çalışma muafiyeti olmadan çalışamamaktadır. Bu bağlamda, geçici koruma sağlanan Suriye vatandaşlarının çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir takım kolaylıklar getirilmiştir.

Geçici koruma sağlanan yabancı çalışma muafiyeti kapsamında sadece mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışabilir. Onun dışından herhangi bir işyerinde çalışamaz ve çalıştırılamaz.

Çalışma izni olmaksızın çalışan Suriyeli işçiler ile bunları çalıştıranlar hakkında 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Konunun ilgili hükümleri uygulanır. Bir işçiyi çalışma izni olmadan çalıştırmanın cezası ayrı, o işçiyi sigortasız çalıştırmanın cezası ayrıdır. Çalışma izni olmaksızın çalıştırılan Suriyeli  işçiye 2021 yılı için 2.991 TL  idarî para cezası verilir. Çalışma izni bulunmayan Suriyeli  işçiyi çalıştıran işveren veya işveren vekillerine, her bir Suriyeli işçi için yine 2021 yılında 7.009 TL  idarî para cezası uygulanacaktır.  Çalışma izni olmaksızın, yabancı işçi çalıştırma fiillerinin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

Geçici koruma kapsamında olan Suriyelilerin aşağıdaki şartları sağlaması durumunda çalışma izni için başvuru alınabilmektedir:

 • Geçici Koruma Belgesinin, yabancı tanıtma belgesinin, Yabancı Kimlik Numarasının olması;
 • En az 6 ay geçici koruma kapsamında Türkiye’de ikamet etmesi;
 • Geçici Koruma kaydına göre ikamet hakkı verilen ilde çalışmak için başvuru yapılması;
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru öncesi ön izin alınması gereken mesleklerde çalışacak olan Suriye vatandaşının ön izin belgesini almış olması;
 • Başka bir işverenin yanında çalışmaya izin veren çalışma izninin olmaması, ya da başvuru yapacak olan Suriye vatandaşının sonuçlanmayan bir başvurusunun olmaması;
 • İşyerinde çalışacak olan Suriye vatandaşı sayısının, aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onu geçmemesi.

Suriyeli İşçi Çalıştırma İzni Nasıl Alınır?

Suriye uyruklu yabancılar bir işverene bağımlı veya bağımsız şekilde çalışabilirler.

Kendisine bağımlı olarak yabancıyı çalıştırmak isteyen işverenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusunda bulunması gerekir.

Çalışma izni başvurusunda Suriye uyruklu yabancıdan istenecek belgeler aşağıda yer almaktadır:

 • Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici olarak verilen koruma kimlik belgesi ve(ya) yabancı tanıtma belgesi;
 • Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen yabancı uyruklu kimlik numarası (Türkiye’de 6 aydan fazla ikamet eden yabancı uyruklulara verilen, 99’la başlayan T.C. yabancı kimlik numarası) ;
 • Son 6 ay içinde çekilmiş yabancı uyrukluya ait 1 adet vesikalık fotoğraf;
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı Çalışma İzni Başvuru Dilekçesi;
 • Taraflarca imzalanmış belirli süreli iş sözleşmesi.

 

Geçici koruma sağlanan yabancı çalışma izni her başvuruda en fazla 1 seneliğine verilir.

Suriyeli İşçi Çalıştırma Başvurusu

Geçici Koruma Sağlanan Suriye Vatandaşı adına çalışma izni başvurusu, korumanın yabancıya verilmesinden ve bu amaçla ikametinden 6 ay sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır.

Başvuru ile ilgili Bakanlık tarafından hazırlanan “Adım Adım Çalışma İzni Başvurusu” ekte bilginize sunulmuştur.

 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Author: admin