STAJ SEFERBİRLİĞİ

 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerimizin işbirliğiyle, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan staj programıdır.

Şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi değerleme yöntemi ile kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması, kamu ve özel sektördeki staj imkanlarının tüm üniversiteli gençler için ulaşılabilir hale getirilmesi ve ulusal ve uluslararası firmalarımızın yanı sıra, ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ ve start-upların yetenek açığı konusunda yaşadıkları sorunların azaltılması hedeflenmektedir.

22 Şubat – 22 Mart 2021 tarihleri arasında sürecek “Staj Seferbirliği” başvuru sürecinde, ön lisans 2. sınıf, lisans 3 ve 4. sınıf olmak üzere, not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler programa başvurabilecektir.

Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından liyakat esaslı, objektif yöntemler ile adayların liseden lisans son sınıfa kadar yaptıkları uzun dönemli çalışmaları ve sergiledikleri performansları göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Yapılan değerlemeler sonucunda adayların mesleki, sanatsal / sosyal ve sportif alanlardaki yetkinlik puanları belirlenmiş ve adaylara ilişkin bilgiler, kimlik bilgileri gizlenerek stajyer havuza aktarılmışlardır. Kamu kurum / kuruluşları ve özel sektör kuruluşları staj tekliflerini, adayın kimlik bilgilerini görmeden, yetkinlik puanları ve eğitim bilgilerini inceleyerek gönderecek, adaylar ise gelen pek çok teklif arasından kendilerine uygun olanları seçebileceklerdir.

 

 

 

Kamu Kurumları
    •  
Özel Sektörden Gönüllü İşverenler
  •  
Meslek Örgütleri
  • Sanayii ve Ticaret Odaları

Author: admin